Öğrenme Kuramları ve İlkeler

Tarih: Cumartesi, 13 Nisan 2013 01:06 0 Yorum
Seksenli yıllardan itibaren Eğitim Sistemi’nin yeniden yapılanması gerektiği tüm Milli Eğitim Bakanları “sistemin çöktüğü” itiraflarıyla ortaya koydular. Milli Eğitim örgütünün “çağın gerisinde kaldığı ,ihtiyaçlara karşılık veremediği” resmi olarak bir çok kez ifade edildi. Ancak Tartışmalr sistem ve örgüt düzeylerinde oldu. Öğretimin özüne, öğretim içerik ve yöntemlerineilişkin yapılan düzenlemeler sadece sık sık değiştirilen ders kitapları oldu.…

Kohlberg’in Ahlak Gelişim Kuramı

Tarih: Cumartesi, 13 Nisan 2013 01:02 0 Yorum
Kohlberg çocuk ve yetişkinlerin, belirli durumlarda davranışlarını yöneten kuralları nasıl yorumladıklarını incelemiştir. Ancak Kohlberg araştırmasını, çocukları oyunlarında gözleyerek değil, çocuklara ahlaki ikilemleri kapsayan belirli durumlar vererek onlara bu durumlarda nasıl tepki,de bulunacaklarını sorarak yürütmüştür.Aldığı cevapları sınıflayarak insanların 6 yargı aşaması geçirdiklerini belirtmektedir.Bu altı aşama ise 3 düzey içinde yer almaktadır. A-Gelenek öncesi düzey B-Geleneksel düzey…